03-7029 Koi

03-7029 Koi

11 1/4" Diameter Design on round stepping stone.

Price $22.41

 

Check out our Craft Videos!!!